Gaz z łupków - cykl konferencji

Cykl konferencji pn. "Gaz z łupków – wpływ na środowisko; zagrożenia czy korzyści dla człowieka? Kompendium wiedzy dla przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej”, dedykowany jest przedstawicielom administracji publicznej i samorządowej odpowiedzialnym za realizację zadań publicznych w zakresie polityki energetycznej, wykonującym zadania dotyczące środowiska i jego ochrony w ramach zarządzania gospodarką zasobów naturalnych na terenie gmin oraz zintegrowaną gospodarką na obszarze województw.

W ramach realizacji przedsięwzięcia odbędą się 2 konferencje ogólnopolskie w Warszawie (inauguracyjna i zamykająca) oraz 20 konferencji regionalnych na terenie 10 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Pomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego w okresie kwiecień 2013 – czerwiec 2014*

(* szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce Program).

Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, udział w konferencjach jest bezpłatny.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem:

 • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego
 • Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Geologa Kraju Pana Piotra Grzegorza Woźniaka
 • Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pana Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego.

oraz:

 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Krzysztofa Hetmana,
 • Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Witolda Stępień,
 • Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa,
 • Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika,
 • Marszałka Województwa Opolskiego – Pana Józefa Sebesta,
 • Marszałka Województwa Podlaskiego - Pana Jarosława Zygmunta Dworzańskiego,
 • Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka,
 • Marszałka Województwa Śląskiego – Pana Mirosława Sekuła,
 • Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pana Jacka Protasa.